US Immigrant Visa Lawyers – Bangkok, Thailand

วีซ่าถาวร: ขั้นตอนการขอโดยภาพรวม การยื่นขอวีซ่าประเภทถาวร หมายความว่าคุณกำลังบอกรัฐบาลอเมริกาว่าคุณมีความประสงค์ที่จะย้ายไปอยู่สหรัฐอย่างถาวร เป้าหมายคือเพื่อให้คุณสามารถเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาและ เป็นผู้อยู่อาศัยอย่างถาวรแบบถูกต้องตามกฎหมาย(ได้รับ Green card)

ขั้นตอนกระบวนการจะแตกต่างกันไป

โดยทั่วไปขั้นตอนในการขอวีซ่าประเภทนี้มีอยู่ 3 ขั้นที่สำคัญ:

ขั้นตอนที่ 1. ผู้ร้องยื่นคำร้องกับ USCIS โดยทั่วไปในยื่นไปที่ประเทศสหรัฐฯ แต่สถานทูตบางที่อนุญาตให้ ผู้ร้องยื่นคำร้องโดยตรงกับสถานทูตในประเทศนั้นๆได้ เมื่อได้รับอนุมัติคำร้อง USCIS จะส่งคำร้องไปยัง NVC
ขั้นตอนที่ 2. NVC จะแจ้งให้ผู้ร้องและผู้ได้รับผลประโยชน์เมื่อได้รับคำร้องจาก USCIS แล้ว เมื่อผู้ร้องสามารถดำเนินการขั้นต่อไปได้ NVC จะแจ้งให้ทราบเรื่องค่าธรรมเนียมและอาจขอเอกสารประกอบเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 3. เจ้าหน้าที่กงสุลจะกำหนดตารางการสัมภาษณ์และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสัมภาษณ์ โปรดทราบว่าขั้นตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก ต้องรอบคอบ และเตรียมพร้อมก่อนการสัมภาษณ์ทั้งเรื่องรวบรวมเอกสาร และเตรียมความพร้อมตัวเองสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่า หากได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่กงสุลจะให้ แพ็คเก็จวีซ่า คุณจะต้องใช้เพื่อเข้าสู่สหรัฐอเมริกาเพื่อให้ได้รับสถานะอยู่อย่างถาวร (Green card) ของคุณ

โทรมาเพื่อนัดเวลาให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เบื้องต้นฟรีกับทนายความที่มีประสบการณ์ในด้านกฎหมายเข้าเมืองสหรัฐ: กรุงเทพฯ: + 66 9 5 164 9101 ชิคาโก: +1 847-882-1992